Tổ Chức

stt Họ và tên Chức vụ Danh hiệu thi đua năm học 2013-2014 Danh hiệu, hình thức khen thưởng năm học 2014-2015
Danh hiệu thi đua Hình thức khen thưởng
1 Nguyễn Đức Tùng Hiệu trưởng LĐTT LĐTT
2 Nguyễn Lương Chuyên Phó hiệu trưởng LĐTT LĐTT
3 Hoàng Thị Hoa Nhân viên LĐTT LĐTT
4 Hoàng Mỹ Hường Giáo viên CSTĐCS CSTĐCT UBND huyện tặng giấy khen
5 Hà Thị Mơ Giáo viên L§TT HTNV
6 Nguyễn Thị Diêm Giáo viên LĐTT LĐTT
7 Lục Thị Hương Giáo viên CSTĐCS LĐTT
8 La Thị Hương Giáo viên LĐTT LĐTT
9 Nguyễn Đức Trí Giáo viên LĐTT HTNV
10 Nông Thị Huyên Giáo viên LĐTT LĐTT
11 Bế Thị Tiệu Giáo viên LĐTT LĐTT
12 Nguyễn Thị Môn Giáo viên LĐTT LĐTT

It’s not random stuff pay people to write essay in https://essaydragon.com which is what the internet offers.